Zoznam špeciálnych knižníc

Na Slovensku sa v rámci viac než 4800 knižníc nachádzajú pochopiteľne aj knižnice špeciálne, medzi nimi aj knižnice obsahujúce diplomové, dizertačné či bakalárske práce študentov. Medzi najväčšie patria Slovenská ekonomická knižnica v Bratislave,Univerzitná knižnica v Prešove, Univerzitná knižnica v Nitre a ďalšie.

Ostatné