POZOR

Akademická knižnica AOS sa presťahovala na novú stránku

Knižničný portál

knižnica je miestnou bránou do sveta vedomostí a základným predpokladom celoživotného vzdelávania, nezávislého rozhodovania a kultúrneho rozvoja jednotlivcov i spoločenských skupín.“ (Manifest UNESCO, 1994)

Verejné
knižnice

knižnica je miestnou bránou do sveta vedomostí a základným predpokladom celoživotného vzdelávania, nezávislého rozhodovania a kultúrneho rozvoja.

Viac

Slovenská Asociácia Knižníc

Na Slovensku má svoje silné postavenie Slovenská asociácia knižníc, ktorá pôsobí ako nezávislé, dobrovoľné záujmové združenie knižníc.

viac

Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica v Martine je najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná a vedecká knižnica na Slovensku.

viac

Špeciálne knižnice

Špeciálne knižnice sa na Slovensku nachádzajú ako súčasť rôznych vedecky, pedagogicky, či celospoločensky významných inštitúcii

viac

„Verejná knižnica je miestnou bránou do sveta vedomostí

a základným predpokladom celoživotného vzdelávania, nezávislého rozhodovania a kultúrneho rozvoja jednotlivcov i spoločenských skupín.“ (Manifest UNESCO, 1994)

viac